Organisatiecoaching

Organisaties zijn levende systemen, en bijgevolg steeds op weg naar een nieuwe evenwicht. Continue verandering, of beter gezegd doorlopende ontwikkeling. In dit proces loopt de organisatie regelmatig tegen grenzen aan. Persoonlijke grenzen van de medewerkers, maar ook grenzen van de organisatie als geheel. En uiteraard hangen deze samen. Een organisatie is zo sterk als de som van de kracht van haar leden vermenigvuldigt met hun vermogen tot samenwerken.

Een onvoldoende doorstroming van informatie, een gebrekkige samenwerking, conflicten, een onduidelijke missie en strategie, onvoldoende innovatiekracht, … zorgen ervoor dat de organisatie rijdt met de rem op. Met gevolgen op de resultaten, maar evenzeer op  mensen. Dit gebrek aan flow is waar we ons in organisatie coaching gaan op richten. Met als doel alle delen ‘aligned’ te laten samenwerken, in lijn met zichzelf én het geheel. Zodat de performantie zal stijgen, met minder moeite en meer werkplezier.

Ook business coaching richt zich op alignment en flow, maar gaat ook de externe context, met alle belanghebbenden (stakeholders), in het plaatje opnemen. Zodat de interne organisatie kan afgestemd worden op de bijdrage die wil geleverd worden. Business en organisatie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondernemerschap wordt weer belangrijker, ook in grote organisaties, en in de non- profit.

Belangrijke vragen voor de organisatie

  • Loopt het allemaal niet zo vlot, gaat er veel energie verloren, en wil je eens kijken waar de oorzaak ligt, en vooral hoe je dit kan oplossen?
  • Of loopt het allemaal prima, maar wil je je organisatie naar een volgend niveau brengen?
  • Is uw organisatie bewust bezig met haar business- en verdienmodel?
  • Heb u een cultuur waarin ondernemerschap en/of innovatie kan gedijen?
  • Bent u bewust bezig met welzijn op het werk en heeft de organisatie en stress- en burnoutbeleid?
  • Zijn uw cultuur en structuur afgestemd op de missie en doelen van de organisatie?
  • Is bepaald welk leiderschap uw organisatie nu en in de toekomst nodig heeft?
  • Is de organisatie bewust bezig met de toekomst, en is er een visie en programma  inzake change management?

Ook bij een business en organisatiecoaching richten we ons op én de zichtbare zaken (structuur, processen, gedrag, …) als op de ‘onzichtbare’ factoren (cultuur, drijfveren, betrokkenheid, bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling, …). Waardoor we tot de essentie kunnen doordringen en toegang krijgen tot échte, duurzame, oplossingen.

Er is geen één antwoord, best practise of oplossing die voor alle organisaties geldt. Het is een samen zoeken en bouwen. De brug bouwen terwijl je erover loopt, zoals Quinn het mooi formuleerde. Elke organisatie heeft haar eigen verhaal en pad. Maar er zijn wel natuurwetten en principes waarop we kunnen terugvallen. En het systeemdenken, dat ons laat kijken naar én het (grotere) geheel, én naar de onderstroom.

Als business- en organisatiecoach kijken we naar datgene dat een katalysator vormt voor een soepelere werking van uw organisatie en een verdere ontwikkeling. We helpen verbanden te leggen tussen de verschillende organisatieniveaus en -onderdelen. Hierbij hebben we een gelijke aandacht voor mens, resultaten en omgeving.

Voorwaarde is dat je effectief wil zijn en impact hebben, waardoor je openstaat voor een nieuwe kijk op organisaties, ondernemerschap, leiderschap, werken en leven.

Wij werken steeds op basis van trajecten met een zekere doorlooptijd. Onze focus ligt op de implementatie van nieuwe kennis en inzichten in de praktijk.

Je krijgt een dieper zelfinzicht en vertaalt deze naar daadkrachtige keuzes die bij jou als persoon, en bij je eigenheid passen. En die bovendien aansluiten bij de eisen van jouw (werk)situatie.

Maak een afspraak voor meer informatie of een traject op maat >>

Organisatiecoaching

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x